menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจอาคารการก่อสร้างสวนน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่วิศวกรกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจอาคารการก่อสร้างสวนน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม