menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นเนเลจำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก ในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน้าหอประชุมอำเภอบ้านไผ่ สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.