เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2564

#ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2564
"พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน" วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายวรพล ภักสุขชัย รองนายกเทศมนตรีฯ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2564
โดยมีปลัดเทศบาลฯ นายไพรทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน