เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม

# วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณโดยรอบวัด ตามโครงการ วัด สุขาสร้างสุข ประจำปี 2564 ณ วัดป่าปทุมธรรมาวราราม