menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สถ.พร้อมลงพื้นที่ตรวจความเสียหาย

เช้าวันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลให้การต้อนรับนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการ สถ.พร้อมลงพื้นที่ตรวจความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุอุทกภัย อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3104303129611485