menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมบ้านมั่นคง ณ บ้านมั่นคง

ช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมบ้านมั่นคง ณ บ้านมั่นคง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม