menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให้เกิดการพัฒนา 
..........เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจไปออกเสียงเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการชุมชน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศาลาชุมชนของท่าน 
 
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน  ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=2768013473240454

#มาร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อประชาธิปไตยเลือกผู้นำที่ดีเพื่อมาพัฒนาชุมชนและเมืองบ้านไผ่ไปพร้อมๆกัน