menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่น้อย พรกุณา มารดาของ ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา ณ ชุมชนซอยยิ่งยง...

ช่วงค่ำวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่น้อย พรกุณา มารดาของ ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองศิลา ณ ชุมชนซอยยิ่งยง...

คลิกเพื่อเปิดดูรายละเอียด