menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2561

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2561  เพื่อเตรียมความพร้อมระมัดระวังภัย และอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบ คลิ๊กดูรายละเอียด