menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2562 นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน่้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง นำโดยนายจีรภัทร วรสิงห์ นายกเทศมนตรี พร้อมลงพื้นที่มอบสิ่งของที่ชุมชนมิตรภาพซอย 4 พัฒนา
https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3062522627122869