menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศูนย์ บริการสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลบ้านแฮด

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รก.ผอ.กองสาธารณะและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศูนย์ บริการสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลบ้านแฮด

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม