เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษาร่วมบริจาคโลหิต

       ด้วย อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น