menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยโดยชุมชนและภาคี 9 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการ "มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยโดยชุมชนและภาคี 9 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่" อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ประชุมประชาเมืองไผ่

คลิกเพื่อเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติม