menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การทำทางสัญจร

https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3062535643788234บ่ายวันที่ 12 กันยายน 2562 นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ผู้อำนวยการกองช่างได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การทำทางสัญจรให้กับประชาชนชุมชนหมู่1พัฒนา ซึ่งถูกน้ำพัดจนทางขาดครับ