เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่านวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมกับการในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ
ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม