menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้างานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking ณ อาคารอำนวยการวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม