menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

บ่ายวันที่ 7 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เดินขอรับสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับร้านค้าและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อนำมามอบให้กับลูกๆหลานๆชาวบ้านไผ่ ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นำบุตรหลานของท่านมาร่วมสนุกรับของรางวัลกันเยอะๆนะครับ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม