เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ประกวดหนูน้อยลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ประกวดหนูน้อยลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565