menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร

บ่ายวันที่  17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษต์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ประชุมหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น(พอช.)ณ ห้องประชุมไผ่เงิน


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม