เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 9-6-64

#กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ 9-6-64
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 9  มิถุนายน  2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564  ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่