menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ........เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ประสงค์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อมูลตามรายละเอียดที่แนบมาค่ะ