menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

Big Cleaningภารกิจที่7 ปฏิบัติการครั้งที่3 ณ สวนสาธารณะหนองสวรรค์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เย็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นำทีมพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ Big Cleaning เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภารกิจที่ 7 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 ณ สวนสาธารณะหนองสวรรค์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา)

คลิกเพื่อเปิดดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3889221454452978