menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ขยะรีไซเคิล) ประจำปี 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ขยะรีไซเคิล) ประจำปี 2563 ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วจำพวก กระดาษ ลัง ขวดแก้ว ขวดพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่ม โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อนำไปถวาย ณ วัดสวนแก้ว อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 
สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านไผ