menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น (17พฤศิจกายน 2560 )

ในวันที่ 17 พฤศิจกายน 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายจิระ-ขอนแก่น ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เวลา 08.30-12.00น