menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันเยาวชนแห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาความสะอาดวัด

เช้าวันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พรอมด้วยผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ โดยมีรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติร่วมโครงการในครั้งนี้https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3084095608298904