menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสูงวัยอนามัยดี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเปิดโครงการสูงวัยอนามัยดี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม