menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

บอกบุญ ตามบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าต่างๆ รับบริจาคสมทบกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ิปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เดินบอกบุญ ตามบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าต่างๆ รับบริจาคสมทบกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ยอดรับบริจาคในวันนี้ จำนวนเงิน 30,200 บาท ครับ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม