menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค (ไถ่ชีวิตโค)

ช่วงเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค (ไถ่ชีวิตโค) ให้กับนางบุญทัน สุขสำราญ ณ ชุมชนหนองลุมพุก และ นายวิเชียร ขุริรัง ณ ชุมชนคลองชลประทาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม