menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและประธานคณะกรรมการชุมชนบขส. ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ สนามแบดมินตันบ้านไผ่

เปิดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน

เย็นวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เปิดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและประธานคณะกรรมการชุมชนบขส. ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ สนามแบดมินตันบ้านไผ่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม