เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

ประกาศ/นโยบาย

ประกาศใช้แผน อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

ประกาศไม่รับของขวัญ “No Gift Policy” ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>