menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโซนบ้านเกิ้ง

ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนบ้านเกิ้ง) ณ ศาลาชุมชนบ้านข่าพัฒนา และได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ร่วมพิธีเปิดในเช้าวันนี้

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม