menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้พี่น้องประชาชนในการป้องกันโรคเบาหวานจาก หมอสมัคร วิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่าง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชุมชนประเสริฐแก้ว

เย็นวันนี้ 21 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง,นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการให้ความรู้พี่น้องประชาชนในการป้องกันโรคเบาหวานจาก หมอสมัคร วิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่าง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชุมชนประเสริฐแก้ว มาร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้