menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 (13 พ.ย.60)

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นขึ้น จึงขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามแนบ     เอกสารที่แนบ   ดาวน์โหลดเอกสาร