เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการตรวจวัดระดับการได้ยินและผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rtrc.in.th
โทร 0-4333-1111