เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่และประชาชนทั้ง 39 ชุมชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสร้างกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเคราะห์กรรมจากโรคภับไข้เจ็บ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่