menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ..................เรื่องการแอบอ้างชวนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ หากพบว่ามีบุคคลที่เข้าข่ายการหลอกลวงข้างต้น รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที