menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.4715200788521703