เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทเพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด .........ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริหารค่าแรง แผนกทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ