เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2564

# ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 13 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
      เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมไผ่เงิน
-------------------
#รักษ์ถิ่น  #พัฒนาเมืองไผ่
#SAVE BANPHAI "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อด้วยไทยชนะ" 
"เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
-------------------
????แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  : โทร 1132 หรือ 0 4327 2000 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
????Website : www.banphaicity.go.th
????Facebook : เทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/banphaimuni
????YouTube : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.youtube.com/c/BanphaiMunicipality
????LINE : @banphaimuni
????Tel :  0 4327 2661 , 0 4327 2642 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30)  
????Fax : 0 4327 2762 , 0 4327 2262 
????E-MAIL : info@banphaicity.go.th

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.4950686001639846