เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลตรวจสอบจาก ส.ต.ง/ป.ป.ช/ป.ป.ท

​ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2566  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

​ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2565   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2564   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563 (031)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2562 (031)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2561 (031)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (029)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท.  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดาวน์โหลดเอกสาร>>