menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS

ช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดการประชุมการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกองฝ่ายรับทราบแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยมีคุณวรินทร ลิ้มสุวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม