menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่