เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

https://www.facebook.com/banphaimuni/photos/a.734700533238435/4940911855950594/