เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

    1.การประชุมองค์กรภาคประชาชน

         - รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน  <<ดูรายละเอียด>> 
    2.การประชุมประชาคม 
         
- รายงานการประชุมประชาคม  <<ดูรายละเอียด>> 
    3.การประชุมเพื่อส่งเสริมคุณภาพและชีวิตผู้สูงอายุ   <<ดูรายละเอียด>> 

รายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>>