menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น การรับการสนับสนุนเครื่องจักกลขุดลอกในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำน้ำห้วยจิก ระหว่างวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=2548512878523849