เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#NBT ขอนแก่นเข้าสัมภาษณ์ แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่อำเภอบ้านไผ่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banphaimuni&set=a.5861169933924777

#NBT ขอนแก่นเข้าสัมภาษณ์ แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่อำเภอบ้านไผ่
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายแพทย์ อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู้กำกับสภ.บ้านไผ่ นางศริญญา วิถีเทพ ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ นายคมกริช สิริภาคย์โสภณ สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต 1 นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่  เขต 2 คณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในเรื่องของแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่อำเภอบ้านไผ่และมาตการในการเยียวยา ดูแล เมื่อพบผู้ติดเชื้อในอำเภอบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน  
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม