menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอใกล้เคียง มาร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของเรา "สงกรานต์ บ้านไผ่บ้านเฮา" ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2561 ณ ถนนกุนเชียง และลานประชารัฐ ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยในวันที่12 เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่กิจกรรมการก่อเจดียร์ทราย การแข่งขันสะบ้า ...วันที่ 13 เมษายน 2561 มาร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่ และเชียร์การประกวดเทพีสงกรานต์ ส่วนในวันที่14 เม.ย.2561 การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ประจำปี 2561 ..และวันสุดท้าย วันที่15 เม.ย.2561..มาซิดมาสาดและร่วมชมดนตรีสนุกๆ ...กันที่ถนนกุนเชียง ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ นะครับ.(ดนตรีสนุก...ตลอดงาน)