menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมี นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่