เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ..........การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 และวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการ 23 จังหวัดทั่วประเทศ https:/