เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่


ที่อยู่ : 905 หมูู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4327 2661 , 0 4327 2642 , 0 43272762 , 0 4327 2000
หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 0 4327 2762 , 0 4327 2262
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : info@banphaicity.go.th
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : info@banphaicity.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน