เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่


ที่ตั้ง : 905 หมูู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0 4327 2661 , 0 4327 2642 , 0 43272762 , 0 4327 2000| แฟกซ์ : 0 4327 2762ข้อมูลติดต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่ Social Network
www.banphaicity.go.th

เฟสบุ๊ค์เทศบาลเมืองบ้านไผ่
www.facebook.com/banphaimuni

"เทศบาลเมืองบ้านไผ่ "    @banphaimuniE-mail : saraban@banphaicity.go.th

เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่