เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่


ที่ตั้ง : 905 หมูู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 0 4327 2661 , 0 4327 2642 , 0 43272762 , 0 4327 2000| แฟกซ์ : 0 4327 2762

เว็บไซต์ : http://www.banphaicity.go.th     เฟสบุ๊ค์ : http://www.facebook.com/banphaimuni